Zeznanie roczne

Zeznanie roczne

Po zakończeniu roku podatkowego sporządzam dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą odpowiednie zeznanie podatkowe (w zależności od wybranej wcześniej formy opodatkowania), np.:

PIT-28 – zeznanie podatkowe dla osób fizycznych rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego (składa się do końca lutego roku następnego)

PIT-36 – zeznanie podatkowe dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych (składa się do końca kwietnia roku następnego)

PIT-36L – zeznanie dla osób fizycznych opodatkowanych podatkiem liniowym (składa się do końca kwietnia roku następnego).

Sporządzam również zeznania podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W każdym przypadku uwzględniam możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.