Ryszałt od przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oferuję pełen zakres usług księgowych dla firm opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencyjnych. 

Jest to bardzo korzystna forma dla wszelkiego rodzaju firm usługowych, np. budowlanych, hotelarskich, działalności gastronomicznej, także handlu, najmu oraz wolnych zawodów.

Jest to forma uproszczona dla małych i średnich firm, które nie generują dużych kosztów (koszty w tym przypadku nie zmniejszają nam podstawy opodatkowania).

Ryczałt może być opłacany miesięcznie lub kwartalnie wg określonej stawki zależnej od rodzaju prowadzonej działalności (klasyfikacji PKD).

Stawki ryczałtu obowiązujące w roku 2020 oraz przykładowe rodzaje działalności:

2% –  nieprzemysłowe przetworzenie produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy/hodowli

3% – handel (w tym obwoźny), działalność gastronomiczna (wyjątek: sprzedaż napojów alkoholowych pow. 1,5%), odpłatne zbycie ruchomych składników majątku (środków trwałych)

5,5% – wszelkie usługi ogólnobudowlane, remontowe, wodno-kanalizacyjne, usługi transportowe (taborem pow. 2t), działalność wytwórcza , itp.

8,5% – najem (do 100tys. zł rocznie), działalność usługowa np. wytworzenie produktów z powierzonego materiału, działalność gastronomiczna gastronomiczna (sprzedaż alkoholu pow. 1,5%), komisowa

10% – świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

12,5% – najem (przy przekroczeniu 100tys. zł rocznie), usługi  zakresie badań naukowych

15% – pośrednictwo w sprzedaży hurtowej,  usługi licencyjne, reklamowe, sprzedaż miejsc reklamowych w wykazach, usługi wydawania pakietów oprogramowania komputerowego

17% – tzw. wolne zawody – np. adwokaci,  notariusze, tłumacze, agenci ubezpieczeniowi, korepetytorzy, i inn.

W roku 2021 zwiększony został aż ośmiokrotnie limit przychodu z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tym samym od 01.01.2021r. limit wynosi 2 mln euro – w roku 2023, podobnie jak w roku poprzednim limit nie uległ zmianie.