Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych

W ramach oferowanych usług poprowadzę ewidencję środków trwałych oraz przygotuję plan amortyzacji.

Środki trwałe najogólniej można podzielić na dwie następujące grupy:

Środek trwały amortyzowany

To wszelkie urządzenia, maszyny, środki transportu, budynki lub lokale oraz inne przedmioty, które podatnik przyjmuje do używania na dłużej niż 1 rok oraz, których wartość przekracza 10 000zł netto – dla tego rodzaju środków trwałych podatnik jest zobowiązany do założenia i prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Środek trwały nieamortyzowany

O wartości poniżej 10 000zł – podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiego środka trwałego – może go bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodów – podatnikowi pozostawia się wybór czy zakupiony przez niego środek trwały zaliczy bezpośrednio w koszty czy ujmie go w ewidencji środków trwałych i będzie amortyzował (jednorazowo lub poprzez miesięczne odpisy amortyzacyjne).