biuro rachunkowe

Sprawdź jak działamy!
Pierwszy miesiąc współpracy bezpłatnie.

Twój zaufany księgowy

Specjalizuję się w usługach finansowo-księgowych – zapewniam pełne wsparcie na każdym etapie firmy – pomogę zarówno założyć działalność gospodarczą przeprowadzając przez wszystkie formalności jak i poprowadzę księgi, kadry, ewidencję środków trwałych oraz inne sprawy finansowo-księgowe

 

Zaufane biuro rachunkowe

Jak działa księgowość on-line

Korespondencja drogą elektroniczną. 

Po zaksięgowaniu i przesłaniu e-deklaracji do ZUS, US przesyłana jest do Ciebie tą samą drogą ewidencja VAT, miesięczna księga przychodów i rozchodów (bądź przychodów ewidencjonowanych) deklaracja rozliczeniowa VAT-7, deklaracja ZUS oraz informacja o należnych zobowiązaniach podatkowych, składkowych oraz ich terminach płatności.

POZNAJ OFERTĘ

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zapewniam pełną obsługę księgową dla firm opodatkowanych:
1) na zasadach ogólnych - 17% od dochodów poniżej 85 528,00zł oraz 32% od dochodów uzyskanych powyżej,
2) podatkiem liniowym - 19% od uzyskanych dochodów.
Obowiązujący limit przychodu - 2mln euro.

Plik JPK

Pliki JPK oraz rejestry VAT

W ramach usług księgowych prowadzę rejestry VAT sprzedaży oraz zakupów (z uwzględnieniem kodów GTU), sporządzam deklaracje rozliczeniowe VAT, wysyłam do organów skarbowych pliki JPK_V7 (elektroniczna wersja rejestru zakupów i sprzedaży połączona z deklaracją VAT) oraz pozostałe pliki JPK.

Kadry, płace, ZUS

Oferuję pełne wsparcie w prowadzeniu ewidencji kadrowej pracowników. Przygotowuję umowy o pracę, świadectwa pracy, listy płac, sporządzam i wysyłam deklaracje rozliczeniowe do ZUS, itp.

Wpis do CEIDG

Wpis do CEIDG

Zapewniam nieograniczoną pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, m inn. wypełniam wnioski o wpis do CEiDG, formularze zgłoszeniowe do ZUS, itp.

Ryszałt od przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oferuję również usługi księgowe dla firm rozliczających się w formie uproszczonej (małe i średnie firmy,które nie generują dużych kosztów).
Najkorzystniejsza forma dla usług budowlanych, handlu, działalności gastronomicznej, najmu, itp.
Stawki podatku: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%,
Obowiązujący limit przychodu - 2mln euro.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych

W zakresie usług oferuję przygotowanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Środki trwałe podlegające amortyzacji - to wszelkiego rodzaju urządzenia, maszyny, środki transportu, budynki, lokale oraz inne przedmioty o wartości przekraczającej 10 000zł oraz o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku.

Zeznanie roczne

Zeznanie roczne

W ramach oferowanych usług sporządzam zeznania roczne po zakończeniu roku podatkowego przy uwzględnieniu możliwości skorzystania z ulg i odliczeń.
Sporządzam również zeznania podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, rozliczających się samodzielnie lub z małżonkiem korzystających z ulgi na dziecko, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej oraz innych odliczeń.

Zadzwoń po więcej informacji...
608 475 075

biuro rachunkowe

Małgorzata Zając-Ostromecka

Telefon:

608 475 075 / +48 71 385 61 83

ul. Sportowa 6, Korzeńsko 55-140 Żmigród

biuro rachunkowe żmigród kontakt

zapytaj o indywidualną ofertę

Zapraszamy do kontaktu przedstawimy szczegóły oferty.