ZUS, POLSKI ŁAD

Obowiązujące w 2022r. składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą odpowiednio:

dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, która w ostatnich 5 latach nie prowadziła działalności gospodarczej:

ULGA NA START – przez pierwsze 6 miesięcy opłaca się jedynie składkę zdrowotną, uzależnioną od przychodów/dochodów, nie niższą niż 270,90zł (styczeń 2023),  oraz 314,10zł (luty-grudzień 2023),

MAŁY ZUS – kolejne 24 miesiące, składki społeczne w wysokości 331,26zł  (styczeń-czerwiec 2023) oraz 341,72zł (lipiec-grudzień 2023) plus składka zdrowotna, 

MAŁY ZUS PLUS – 36 miesięcy, składki społeczne w wysokości 331,26zł  (styczeń-czerwiec 2023) oraz 341,72zł (lipiec-grudzień 2023) plus składka zdrowotna (limit przychodów za rok ubiegły 120 000zł), 

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą niekorzystającej z w/wym. ulg:

PEŁNY ZUS

1 316,54zł– składki społeczne plus składka zdrowotna uzależniona od wysokości przychodów/dochodów.

POLSKI ŁAD – SKŁADKA ZDROWOTNA 2023

1. podatek dochodowy wg skali podatkowej

9% podstawy wymiaru (dochodu), nie mniej niż 270,90zł, (styczeń 2023),  oraz 314,10zł (luty-grudzień 2023),

2. podatek liniowy

4,9% podstawy wymiaru (dochodu), nie mniej niż 270,90zł, (styczeń 2023) oraz 314,10zł (luty-grudzień 2023),

przysługuje ulga w postaci odliczenia składki zdrowotnej od dochodu- limit odliczenia na 2023r. to 10 200,00zł (w 2022r. limit wynosił 8 700,00zł),

3. zryczałtowany podatek dochodowy

od stycznia do grudnia w zależności od wysokości uzyskanych przychodów:

do 60 000zł – 376,16zł

60 000zl – 300 000zł – 626,93zł

powyżej 300 000zł – 1128,48zł

przysługuje ulga w postaci odliczenia połowy składki zdrowotnej od przychodu, 

4. karta podatkowa 

od stycznia do grudnia składka w wysokości 270,90zł, (styczeń 2023),  oraz 314,10zł (luty-grudzień 2023),.