ZUS, POLSKI ŁAD

Obowiązujące w 2022r. składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą odpowiednio:

dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, która w ostatnich 5 latach nie prowadziła działalności gospodarczej:

ULGA NA START – przez pierwsze 6 miesięcy opłaca się jedynie składkę zdrowotną, uzależnioną od przychodów/dochodów, nie niższą niż 270,90zł,

MAŁY ZUS – kolejne 24 miesiące, składki społeczne w wysokości 285,71zł plus składka zdrowotna, 

MAŁY ZUS PLUS – 36 miesięcy, składki społeczne w wysokości 285,71zł  plus składka zdrowotna (limit przychodów za rok ubiegły 120 000zł), 

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą niekorzystającej z w/wym. ulg:

PEŁNY ZUS

1 124,23zł– składki społeczne plus składka zdrowotna uzależniona od wysokości przychodów/dochodów.

POLSKI ŁAD – SKŁADKA ZDROWOTNA

1. podatek dochodowy wg skali podatkowej

za styczeń 419,92zł

pozostałe miesiące – 9% podstawy wymiaru (dochodu), nie mniej niż 270,90zł

2. podatek liniowy

za styczeń 419,92zł

pozostałe miesiące 4,9% podstawy wymiaru (dochodu), nie mniej niż 270,90zł

3. zryczałtowany podatek dochodowy

od stycznia do grudnia w zależności od wysokości uzyskanych przychodów:

do 60 000zł – 335,94zł

60 000zl – 300 000zł – 559,89zł

powyżej 300 000zł – 1 007,81zł

4. karta podatkowa 

od stycznia do grudnia składka w wysokości 270,90zł.