Kadry, płace, ZUS

Zapewniam pełną obsługę kadrową pracowników polegająca na przygotowaniu umów o pracę, świadectw pracy, miesięcznych list wynagrodzeń oraz sporządzaniu i wysyłaniu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS a także PIT4R do urzędów skarbowych.

Obowiązujące w 2021r. składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą odpowiednio:

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które w ostatnich 5 latach nie prowadziły działalności gospodarczej:

381,81zł – przez pierwsze 6 miesięcy (tylko składka zdrowotna)

647,59zł – przez kolejne 24 miesiące (składka zdrowotna oraz społeczne wraz z dobrowolną składka na ubezpieczenie chorobowe) wysokość stawki może ulec zmianie z dniem 01.01.2021r.

dla pozostałych osób, tzw. pełny ZUS:

1457,49zł – składka zdrowotna oraz składki społeczne wraz z dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe.

Deklaracje ZUS zgłoszeniowe:

ZUS ZUA – deklaracja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracownika lub właściciela firmy – termin złożenia 7 dni

ZUS ZZA – deklaracja zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika lub właściciela – termin złożenia 7 dni

ZWUA – deklaracja wyrejestrowująca ze składek pracownika lub właściciela – termin 7 dni

Deklaracje ZUS rozliczeniowe

DRA – deklaracja miesięczna – termin 10. każdego miesiąca dla osób opłacających składki tylko za siebie lub do 15. każdego miesiąca dla firm zatrudniających pracowników 

RCA – załącznik zawierający wykaz osób objętych składkami społecznymi oraz zdrowotnymi

RZA – załącznik zawierający wykaz osób objętych tylko składką zdrowotną

RSA – załącznik zawierający wykaz osób przebywających np. na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, itp.