Wpis do CEIDG

Wpis do CEIDG

Zapewniam pełne wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej polegające na wypełnieniu wniosku o wpis do CEiDG,  dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, itp.

Obecnie istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zarówno rejestrowanej jak i nierejestrowanej:

Działalność nierejestrowana

Jeśli przychód z Twojej działalności gospodarczej nie będzie przekraczał 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021 kwotą graniczną jest 1 400zł) oraz nie prowadziłeś w ciągu ostatnich 5 lat działalności gospodarczej nie masz obowiązku zakładania działalności gospodarczej!

Działalność rejestrowana

Natomiast w pozostałych przypadkach rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wiąże się ze złożeniem wniosku w urzędzie gminy o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).