Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach usług księgowych oferuję prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub opodatkowanych podatkiem liniowym.

Jest to najczęściej wybierana forma opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne i jawne.

Podstawą opodatkowania jest dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz kwotę wolną od podatku).

Obowiązujący limit przychodu w roku 2020 wynosi 1,2 mln euro.

Dochód opodatkowany jest wg następujących stawek:

  • zasady ogólne:

17% – dochody poniżej 85 528,00zł

32% – dochody powyżej 85 528,00zł

W zeznaniu rocznym podatnik ma możliwość skorzystania z rozmaitych ulg i odliczeń, które zapewnia ustawa (np. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, itd.).

  • podatek liniowy:

19%  – stała stawka procentowa od uzyskanych dochodów

W przypadku wyboru opodatkowania metodą liniową podatnik rezygnuje z  możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, z których może korzystać przy zasadach ogólnych.