Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach usług księgowych oferuję prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub opodatkowanych podatkiem liniowym.

Jest to najczęściej wybierana forma opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne i jawne.

Podstawą opodatkowania jest dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz kwotę wolną od podatku).

Obowiązujący limit przychodu wynosi 2 000 000,00EUR (przychód uzyskany w roku 2023).

Dochód opodatkowany jest wg następujących stawek:

  • zasady ogólne:

12% – dochody poniżej 120 000,00zł – podatek wynosi:

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600,00zł

32% – dochody powyżej 120 000,00zł – podatek wynosi:

10 800,00zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000,00zł

W zeznaniu rocznym podatnik ma możliwość skorzystania z rozmaitych ulg i odliczeń, które zapewnia ustawa (np. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, itd.).

  • podatek liniowy:

19%  – stała stawka procentowa od uzyskanych dochodów

W przypadku wyboru opodatkowania metodą liniową podatnik rezygnuje z  możliwości skorzystania z wielu ulg i odliczeń, z których może korzystać przy zasadach ogólnych