Plik JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz rejestry VAT

W ramach usługi księgowej prowadzę rejestry VAT (sprzedaży i zakupów), sporządzam miesięczne lub kwartalne deklaracje rozliczeniowe VAT oraz przesyłam pliki JPK_V7 do organów skarbowych.

Pliki JPK są postacią elektroniczną rejestrów zakupu i sprzedaży, ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów ryczałtowych, wyciągów bankowych, magazynu.

Obowiązkowe pliki JPK dla czynnego podatnika VAT:

  • JPK_V7 – rejestr zakupu i sprzedaży oraz deklaracja VAT  – obowiązuje od 01.10.2020r.

Termin przesyłania do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Pliki JPK wysyłane przez podatnika na żądanie urzędu:

  • JPK_EWP – ewidencja przychodów ryczałtowych
  • JPK_PKPIR – księga przychodów i rozchodów
  • JPK_FA – faktury VAT
  • JPK_FA_RR – faktury RR
  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_WB – wyciągi bankowe